Στου Άη Λιά τ’ ανήφορο
πηγαίναμε αντάμα,
στον Άη Λιά στη χάρη του
που είχα κάνει τάμα.

Αγάντα τον ανήφορο στον Άη Λιά
στον ουρανό κοντά.
Δεν έχεις ματαδεί ξανά
έτσι του Αιγαίου τα νησιά…

Στον Άη Λιά εκεί ψηλά
για μια φορά το χρόνο
θα ερχόμαστε στη χάρη του
μακριά απ’ αυτόν τον κόσμο…
Στον Άη Λιά εκεί ψηλά
μακριά απ’ αυτόν τον κόσμο
θα ερχόμαστε στη χάρη του
για μια φορά το χρόνο…

Μου μίλαγες για τα παλιά
στο τέλεμα του εσπερινού.
Παίζαν λαούτα και βιολιά
μέχρι το φως του Αυγερινού…

Όποιος απόκαμε έγερνε
σε αχυρένιο στρώμα…
Ήμουν παιδί μα ξάνοιξε
που τα θυμάμαι ακόμα…