Τώρα σε παραδέχομαι
ξηγήθηκες καλά,
σε πρόδωσε, την έδιωξες
πριν πέσεις χαμηλά.

Προχώρησε στην αλλαγή
και ξέχνα το στραπάτσο,
το μοναστήρι να `ν’ καλά
κι από γυναίκες μάτσο.

Τώρα σε παραδέχομαι
που δεν ανέχτηκες
υποκρισίες και λαδιές
κι αγάπες ψεύτικες.