Τώρα τέτοια θα λέμε, τώρα τέτοια θα λέμε
τώρα τέτοια θα λέμε, πώς πετούν τα πουλιά

Μου μιλάς για τ’ αστέρια, μου μιλάς για τ’ αστέρια
αφού σ’ έχω στα χέρια και σου δίνω φιλιά

Δεν είν’ ώρα για τέτοια, δεν είν’ ώρα για τέτοια
Είν’ η ώρα για κέφια, γι αγκαλιές και φιλιά

Τώρα τέτοια θα λέμε…

Τη δουλειά θα τη βρούμε, τη δουλειά θα τη βρούμε
για αγάπη θα πούμε κι όχι για τα πουλιά

Τώρα τέτοια θα λέμε…

Δεν είν’ ώρα για τέτοια…