Φύσα σορόκο, πάρε με
και φέρε με κοντά του!
Πάει που πέρασε καιρός
που …